Jeśli jesteś mieszkańcem Rzeszowa to nasza oferta skierowana jest wprost do Ciebie – dzięki nam możesz bezproblemowo uporać się z formalnościami i odzyskać swoje pieniądze.

Każdy, kto pracował w Niemczech i wie, że jego pracodawca odprowadzał za niego podatek od wynagrodzenia, może się ubiegać o zwrot nadpłaconej sumy. Dzięki przepisom wynikającym z niemieckiego prawa i polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania możliwy jest pełen zwrot podatku z Niemiec. W Rzeszowie jest to naprawdę możliwe! Możesz się rozliczyć z niemieckim urzędem skarbowym – Finanzamt – nawet do czterech lat wstecz! W bieżącym roku możesz więc odzyskać nadpłacony podatek z roku 2015!

Kiedy trzeba rozliczyć się w Niemczech?

Lista sytuacji, których dotyczy możliwość rozliczenia nie jest długa, ale obejmuje swoim zakresem wszystkie osoby, które podejmowały legalną pracę na terenie naszych zachodnich sąsiadów.

Musisz rozliczyć się w Niemczech między innymi kiedy:

  • prowadzisz tam działalność gospodarczą;
  • dostarczono Ci wezwanie z niemieckiego Finanzamt;
  • pracujesz dla więcej niż jednego pracodawcy;
  • otrzymujesz świadczenie powyżej 410 euro miesięcznie i równocześnie posiadasz status osoby bezrobotnej;
  • uzyskujesz dochód nieopodatkowany, który przekracza 410 euro miesięcznie;
  • posiadasz 3 klasę podatkową;
  • pobierasz emeryturę wyższą niż 1500 euro i takie rozliczenie podatkowe nie miało do tej pory miejsca.

Co zrobić, żeby uzyskać zwrot podatku?

Jeżeli chcesz w Rzeszowie odzyskać należne Ci pieniądze, musisz zająć się tym samodzielnie lub, co jest dużo bardziej korzystne, skorzystać z profesjonalnej pomocy doświadczonych pracowników! Niezależnie jednak od wybranej drogi niezbędny będzie dokument poświadczający wysokość odprowadzanych na poczet podatku zaliczek: jednym z takich dokumentów jest karta podatkowa (Lohnsteuerkarte) lub zaświadczenie podatkowe (Lohnsteuerbescheinigung).

Warto dodać, że rozliczając się za pracę u kilku pracodawców, powinieneś posiadać liczbę zaświadczeń odpowiadającą liczbie miejsc Twojej pracy. Ważną uwagą jest też, że choć możesz korzystać z karty podatkowej i zebrać wszystkie informacje na jednym dokumencie, to jest ona powoli zamieniana na stopniowo wdrażany i coraz popularniejszy elektroniczny system przekazywania danych o zarobkach do urzędu skarbowego.

Jak skorzystać z ulg?

Jeśli chcesz skorzystać z ulgi pod postacią dodatkowego odliczenia podatkowego, niezbędne jest skompletowanie odpowiednich dokumentów zaświadczających, że posiadasz do niej prawo. Do najczęściej przywoływanych należą tutaj poświadczenia o stanie rodzinnym, stałym miejscu zameldowania w Niemczech albo innej indywidualnej sytuacji podatnika.

Warto pamiętać, że ulgi przysługują jedynie rezydentom – a status taki uzyskać możesz tylko, jeśli w pracy w Niemczech spędziłeś sześć miesięcy w trwającym roku podatkowym!

Wśród niezbędnych dokumentów, które pozwolą na rozliczenie podatku z Niemiec w  Rzeszowie znaleźć się muszą także te poświadczające zarobki w Polsce, albo innych krajach – potrzebna jest także historia zatrudnienia.