kalkulator zwrotu podatku z Niemiec

Podatek z Niemiec

PIT z Niemiec.

Pracując w Niemczech, masz prawo ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. Niemieckie prawo związane z podatkami daje bowiem podlegającym mu osobom spore pole do skorzystania z odpisów i ulg podatkowych – wysoka wydawać się też może, w porównaniu z Polskimi realiami, kwota wolna od podatku. Z powodu sporej różnicy pomiędzy nimi wyjątkowo często dochodzi do sytuacji, gdy pracując w Niemczech, nie przekraczasz jej – a więc należy Ci się zwrot podatku! Kwota takiego zwrotu jest uzależniona od wielu czynników, z którymi warto się zapoznać, aby prawidłowo oszacować, ile można osiągnąć.

PIT z Niemiec. Zwrot podatku z Niemiec, Rozliczenie niemieckiego PIT

Dwa rodzaje obowiązku podatkowego

Warto zdawać sobie sprawę, że na terenie Niemiec spotkać się można z dwoma rodzajami obowiązku podatkowego: ograniczonym i nieograniczonym. To z kolei ma bardzo duże przełożenie na to, ile zwrotu podatku z Niemiec możesz dostać! Zwrot podatku z Niemiec, Rozliczenie niemieckiego PIT

W tym wypadku posiadanie nieograniczonego obowiązku podatkowego stanowi czynnik stawiający Cię w dużo lepszej sytuacji. By móc się rozliczać na jego warunkach, musisz jednak spełnić dwa kryteria: nie przekroczyć określonego progu dochodowego poza granicami Niemiec i spędzić na pracy w ich obszarze przynajmniej 183 dni, czyli około pół roku.

Możesz rozliczać PIT z Niemiec wspólnie!

Popularnym i bardzo skutecznym sposobem na zwiększenie wysokości Twojego zwrotu jest rozliczanie się z małżonkiem. Możesz to zrobić, kiedy wasze wspólne dochody nie przekraczają progu dochodowego. Tego typu działanie pomaga uniknąć niedopłaty i może bardzo wyraźnie zwiększyć kwotę uzyskaną w całej procedurze.

Ulgi mają wpływ na końcową kwotę! Zwrot podatku z Niemiec, Rozliczenie niemieckiego PIT

Nasi zachodni sąsiedzi posiadają duże możliwości skorzystania z ulg zależnych od sytuacji podatnika. W odpowiednich okolicznościach możesz więc z nich skorzystać, a takimi przypadkami są między innymi:

  • posiadanie dzieci,
  • prowadzenie gospodarstwa domowego,
  • koszty dojazdów do pracy,
  • koszty leczenia.

Te i wiele innych przypadków mogą zdecydowanie poprawić stan Twoich finansów, bo zwiększyć mogą końcową kwotę aż o ponad 600 euro. Pamiętać musisz jednak o gromadzeniu odpowiednich dokumentów, które prawo do takich ulg poświadczą.

Wsparcie. Zwrot podatku z Niemiec.

Dokonanie rozliczenia podatku w Niemczech może być kłopotliwe, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy. Warto, przede wszystkim ze względu na oszczędność czasu i nerwów.  Z naszą pomocą możesz zrobić to najtaniej. Koszt rozliczenia to 320 zł lub 70 EUR. Pzzy rozliczeniu kilku lat cena ulega sporej obniżce.

Średnia odzyskana przez nas kwota to 876 euro, ale, w zależności od czynników, może być ona znacznie wyższa!

FACEBOOK