Rozliczenie podatku z Niemiec Online

Jeżeli pracowałeś u naszych zachodnich sąsiadów, możesz się śmiało ubiegać o zwrot nadpłaconego podatku – by to zrobić wystarczy mieć pewność, że pracodawca odprowadzał za Ciebie określone kwoty na jego poczet. By uzyskać taki zwrot konieczne jest jednak złożenie odpowiednich dokumentów we właściwym tamtejszym urzędzie skarbowym. Finanzamt wyda wówczas pisemną odpowiedź o kwocie, jaką powinieneś otrzymać z tytułu nadwyżki w opłaconych składkach. Ponieważ jednak niemieckie urzędy, tak samo jak wszystkie inne potrzebują odpowiedniego poświadczenia deklarowanych danych powinieneś zadbać o to, by dostarczyć na czas wszystkie dokumenty potrzebne do rozliczenia podatku z Niemiec.

Co jest konieczne aby wykonać rozliczenie podatku z Niemiec?

Aby obliczyć, jak powinno wyglądać jego rozliczenie w Polsce, należy zsumować kwoty Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag i Kirchensteuer, które wykazywałeś w karcie, bądź rozliczeniu podatkowym – warto dodać, że na wysokość takiego zwrotu ma również wpływ dochód pracownika objętego tą procedurą po powrocie do kraju oraz jego stan związany z sytuacją rodzinną.

By odzyskać podatek z Niemiec, trzeba złożyć niemieckie zeznanie podatkowe we właściwym tamtejszym Urzędzie Finansowym . Ostateczną decyzję wydaje urząd finansowy na wniosek podatnika wyjaśniając też warunki odbioru pieniędzy. Ponieważ wszystko to tylko z pozoru wydaje się operacją zupełnie prostą, dobrą decyzją jest zatrudnienie biura rozliczającego podatek z Zachodu. W ten sposób zyskujesz fachową i doświadczoną opiekę nad swoimi sprawami. Masz pewność, że formalności, które były konieczne, zostały dopełnione. Chcąc mieć komfort bezpiecznego przebiegu procedur, wybierz naszą stronę internetową. Zwrot podatku na pewno Ci się przyda.

Najważniejsze dokumenty

Aby w ogóle wystąpić o zwrot podatku z Niemiec, dokumenty należy gromadzić i pilnować ich wydawania. To niezwykle istotna kwestia, bo bez nich trudno będzie cokolwiek uzyskać. Z dokumentów, bez których niemożliwe jest przeprowadzenie rozliczenia dochodu, wyliczyć można między innymi Lohnsteuerkarte. W obu tych przypadkach o dokument należy starać się bezpośrednio u pracodawcy.

W Twoim przypadku wystarczyć może jednak jedynie zaświadczenie o zarobkach. Wśród istotnych zaświadczeń znajdą się  z całą pewnością dokumenty poświadczające  zameldowania pracownika w Niemczech. W przypadku wystąpienia o ulgi ma również znaczenie udokumentowanie czynników gwarantujących prawo do skorzystania z owych ulg.

Zapraszamy

Zwrot podatku z Niemiec

Rozliczenie podatku z Niemiec Online

Facebook REGELD