29 listopad

Urlop okolicznościowy, kiedy przysługuje?

czym jest urlop okolicznosciowy

Czym jest urlop okolicznościowy?

Pracujesz w Niemczech i zastanawiasz się ile dni wolnych ci przysługuje oraz czym jest urlop okolicznościowy i kiedy możesz z niego skorzystać? Wszystkiego dowiesz się w poniższym artykule.

Czym jest urlop okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy oznacza zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy przy jednoczesnym wypłaceniu wynagrodzenia. Urlop ten to nic innego jak dodatkowy dzień urlopu, który jest odpowiednio płatny.

Często pojawia się pytanie, czy urlop specjalny jest regulowany przez prawo? Urlop okolicznościowy, potocznie nazywany również specjalnym nie jest uregulowany prawnie. Natomiast warto zajrzeć do umowy o pracy lub do układu zbiorowego. Jeśli nadal nie uzyskamy jednoznacznej odpowiedzi skorzystać możemy z paragrafu 616 niemieckiego kodeksu cywilnego. Paragraf ten stanowi: ,, Jeżeli pracownik jest czasowo niezdolny do wykonywania pracy z powodów osobistych, nadal otrzymuje odszkodowanie za przestój”. Dotyczy on również tymczasowych przeszkód,

Zwrócić uwagę należy na fakt, że powyższy paragraf ma charakter uznaniowy. Co oznacza, że paragraf ten może być szczegółowo doprecyzowany w drodze umowy o pracę, układu zbiorowego, czy umowy zakładowej. Zazwyczaj przyjmuje się że taki urlop  trwa jeden lub dwa dni.

Kalkulator zwrotu podatku!

Jakie są główne powody dni urlopu okolicznościowego?

Na dni urlopu okolicznościowego wpływ mają zazwyczaj specjalne wydarzenia rodzinne, takie jak:

  • własny ślub lub rejestracja związku partnerskiego  zgodnie z ustawą o związkach cywilnych,
  • pogrzeb krewnych (rodzice, dzieci, małżonkowie, rodzeństwo),
  • narodziny dziecka
  • nieprzewidziana choroba bliskich osób wymagających opieki domowej
  • relokacja operacyjna lub związana z pracą
  • wizyta u lekarza, jeśli na termin nie możemy wpłynąć.

Kto zatwierdza urlop okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy zatwierdza pracodawca natomiast jeśli odmówi musi on uzasadnić swoje stanowisko. Pracownik w przypadku odrzucenia urlopu okolicznościowego może skorzystać z urlopu zwykłego lub bezpłatnego.

FACEBOOK-REGELD zwrot podatku z Niemiec

Instagram- podatek_z_niemiec