10 listopad

Emerytura w Niemczech po 5 latach?

emerytura w niemczech

Emerytura w Niemczech

Pracujesz w Niemczech i zastanawiasz się po jakim czasie możesz starać się o emeryturę?

Pracujesz u zachodnich sąsiadów i zastanawiasz się po jakim czasie należy ci się emerytura w Niemczech? Na początku należy ustalić wiek emerytalny jaki obowiązuje obecnie w Niemczech.

Niemcy nie odbiegają od innych krajów i powoli podnoszą wiek emerytalny. Obecny wiek emerytalny w Niemczech to 65 lat i 11 miesięcy. Natomiast w roku 2031 wiek emerytalny będzie wynosił 67 lat. Można  przejść na wcześniejsza emeryturę  w wieku 63 lat w przypadku, gdy przez 45 lat odprowadzano składki emerytalne.

Czy należy ci się emerytura w Niemczech? Warunki uzyskania emerytury państwowej.

Podstawowym warunkiem uzyskania prawa do emerytury w Niemczech jest przepracowanie na terenie kraju niemieckiego co najmniej pięciu lat.  Zwrócić uwagę należy, że chodzi tutaj o 5 lat jako minimalny czas wpłacania składek do Deutsche Rentenversicherung, tzw. okres oczekiwania. Jednakże nie jest to jednoznaczne z tym, że emerytura w Niemczech należy się po przepracowaniu pięciu lat. Po przepracowaniu pięciu lat w Niemczech uzyskuje się wyłącznie prawo do ubiegania się o niemiecką emeryturę, nie jest to jednoznaczne z tym, że otrzymamy pełne świadczenie emerytalne.

Darmowy kalkulator zwrotu podatku!

Jaki jest minimalny okres ubezpieczeniowy?

Emerytura w Niemczech zostanie wypłacona po spełnieniu tzw. okresu oczekiwania. Co oznacza okres oczekiwania? W Niemczech okresem oczekiwania określa się minimalny okres ubezpieczenia w ustawowym ubezpieczeniu rentowo-emerytalnym. Każdy rodzaj świadczenia zależny jest od wymaganego okresu ubezpieczenia, dzielimy je na 5 lat, 20 lat, 25 lat, 35 lat lub 45 lat.  Sprawdzenie, czy spełniamy wymagany okres oczekiwania określa się w miesiącach a  nie latach, w związku z tym chodzi o miesiąc kalendarzowy, w którym chociaż w części wystąpił okres ubezpieczeniowy.

Co oznacza okres oczekiwania wynoszący 5 lat w emeryturze niemieckiej?

Po minimalnym czasie płacenia składek- 5 lat, czyli 60 miesięcy.

Można starać się o:

  • emeryturę w Niemczech po uzyskaniu ustawowego wieku emerytalnego
  • rentę w Niemczech z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy
  • rentę w Niemczech z tytułu śmierci.

Na minimalny okres wynoszący 5 lat składają się miesiące kalendarzowe, w jakich były odprowadzone składki, jak również zastępcze okresy.

FACEBOOK-REGELD zwrot podatku z Niemiec