28 listopad

Rodzaje podatków w Niemczech – co musisz wiedzieć?

Podatki w Niemczech

W każdym kraju na osobach uzyskujących dochód ciąży obowiązek opłacania różnych danin. Podatki w Niemczech to nie tylko podatek dochodowy i VAT.

Jakie rodzaje podatków muszą opłacić osoby fizyczne pracujące w tym kraju? O tym dowiesz się więcej z poniższego artykułu. Zachęcamy Cię do jego lektury – dzięki niemu będziesz wiedział, jakie podatki funkjonują w Niemczech.

Einkommensteuer – podatek dochodowy od osób fizycznych

Einkommensteuer to tak naprawdę nazwa zbiorcza dla różnych rodzajów podatków od osób fizycznych. Obejmuje on dochody zarówno z Niemiec, jak i każdego innego miejsca na świecie, jeśli tylko płatnik mieszka lub na stałe przebywa u naszego sąsiada. W ramach Einkommensteuer wyróżnia się następujące formy podatku:

DARMOWA KALKULACJA ZWROTU PODATKU Z NIEMIEC

Lohnsteuer – podatek od wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy

Każdy, kto został zatrudniony w Niemczech na podstawie umowy o pracę, podlega podatkowi Lohnsteuer. Jego wysokość zależy od tego, ile podatnik zarabia. Kwotę definiują zaś tabele podatkowe, wyznaczające przedziały dla poszczególnych progów dochodowych.

Obliczenie Lohnsteuer i potrącenie od comiesięcznego wynagrodzenia to obowiązek pracodawcy. Samo odciągnięcie podatku odnotowuje się w karcie podatkowej – Lohnsteuerkarte. Stanowi ona podstawę do rozliczania się z niemieckim fiskusem – Finanzamt. Pod koniec roku zaliczki są podliczane. Jeśli suma jest większa od należnego podatku, wówczas płatnik może starać się o zwrot nadpłaty. Jeśli mniejsza – należy uregulować braki.

Solidaritätszuschlag – podatek solidarnościowy

Ten rodzaj podatku dotyczy płatników zachodnich landów. To danina solidarnościowa, jaką przekazuje się na rzecz wschodnich krajów związkowych Niemiec. Służy ona wyrównywaniu różnic między obiema częściami niegdyś podzielonego kraju. Pieniądze są przeznaczane na rozwój infrastruktury, która w landach po byłym NRD jest w znacznie gorszym stanie niż w pozostałych regionach. Co ważne – także Polacy pracujący w zachodnich landach muszą odprowadzać tę daninę. Podatki w Niemczech mogą ulec zmianie   podobnie jak w wielu innych krajach.

Tak rownież stało się z podatkiem solidarnościowym, który został zlikwidowany. w ubiegałym roku.

Warto zauważyć, że podatek ten nie należy do stałych. Z czasem, gdy różnice między poszczególnymi obszarami kraju będą coraz mniejsze, będzie on wygaszany. Obecnie przewiduje się redukcję Solidaritätszuschlag na 2021 rok.

Kirchensteuer – podatek kościelny

Ostatnia z danin ciążących na osobach fizycznych to podatek kościelny. Dotyczy on wyłącznie osób oficjalnie deklarujących przynależność do konkretnej wspólnoty wyznaniowej. Stawki procentowe różnią się w zależności od landu – może wynosić 8 lub 9% od uzyskanego dochodu.

Polacy pracującymi w Niemczech i należący np. do Kościoła Katolickiego, również muszą odprowadzać tę daninę. Przed podjęciem pierwszego zatrudnienia, płatnik powinien zgłosić do stosownego urzędu swoją przynależność do grupy wyznaniowej. W zależności od tego, do której religii należy, w dokumentacji podatkowej przypisuje się mu kategorię oznaczoną skrótem literowym, np. RK, dla wyznawców rzymskokatolickich i EV dla ewangelików.

Co natomiast w momencie, gdy odmówi się płacenia tego podatku? W takiej sytuacji administracja kościelna w Niemczech kontaktuje się z dotychczasową parafią płatnika w celu zgłoszenia jego wystąpienia z kościoła.

Mehrwertsteuer – podatek VAT

Oprócz omawianych powyżej rodzajów podatków dochodowych należy wspomnieć o Mehrwertsteuer, czyli odpowiedniku polskiego VAT-u. Podatek obrotowy opłacany jest w momencie, gdy kupuje się towary lub korzysta się z odpłatnych usług. Pobiera go przedsiębiorca, zobligowany do przekazania go dalej – do niemieckiego urzędu skarbowego. Obecna stawka Mehrwertsteuer wynosi 19%. W przypadku jednak wybranych produktów i usług obowiązuje tzw. obniżona stawka VAT, wynosząca 7%.

Podatki w Niemczech

Powyżej mogłeś poznać różne rodzaje podatków, jakie w Niemczech dotyczą przede wszystkim osób fizycznych, w tym też podatników pochodzących z Polski. Jak sam widzisz, niektóre z nich, w tym Kirchensteuer ciążą tylko na określonej grupie osób o konkretnych cechach. Warto pamiętać, że są także podatki pobierane od działalności gospodarczej czy osób prawnych, odpowiednio Gewerbesteuer i Körperschaftsteuer. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat – skontaktuj się z nami!

Nasz Facebook