22 lipiec

Rozliczenie podatku dla kierowców pracujących w Niemczech

O zwrot podatku z Niemiec może ubiegać się każda osoba, która jest lub była legalnie zatrudniona u naszych zachodnich sąsiadów. Jeśli kwota przekazana niemieckiemu fiskusowi była wyższa, niż początkowo zakładał to urząd skarbowy, podatnikowi należy się zwrot podatku. Choć w przypadku poszczególnych branż ogólne zasady ubiegania się o odzyskanie niemieckiego podatku są takie same. Kierowcy zawodowi powinni zwrócić uwagę na dodatkowe ulgi, pozwalające im uzyskać wyższy zwrot podatku. Jeśli pracujesz w Niemczech jako kierowca i chcesz dowiedzieć się, jak możesz skorzystać z tych opcji, koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Ulgi podatkowe dla kierowców

Zakres przysługujących kierowcom ulg podatkowych zależy od ich przebywania na terytorium Niemiec. Możemy tutaj wyróżnić dwa najczęściej spotykane modele:

  • kierowca po zakończonej pracy wraca do mieszkania na terenie Niemiec,
  • kierowca po skończonej pracy nocuje w kabinie samochodu, nie mając stałego miejsca zamieszkania w Niemczech.

W jednym i drugim przypadku możliwe jest ubieganie się o dodatkowe ulgi. Jednak z punktu widzenia rozliczania podatku dla kierowców w Niemczech, znacznie korzystniejsza jest ta druga opcja.

Kierowcy bez stałego miejsca zamieszkania w Niemczech

W przypadku, gdy kierowca nie ma stałego miejsca zamieszkania w Niemczech, nie przysługuje mu możliwość ubiegania się o zwrot pieniędzy z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego. Może on jednak odliczyć koszty przejazdów z Polski do pracy w Niemczech, na podstawie rachunków za paliwo. Dodatkową dietę można doliczyć także na podstawie uzupełnionej karty pojazdu oraz tzw. tygodniówek naliczanych przez pracodawcę.

Kierowcy mający zakwaterowanie w Niemczech

W korzystniejszej sytuacji znajdują się ci kierowcy, którzy mają na terenie kraju naszych zachodnich sąsiadów stałe miejsce zamieszkania, jednak centrum ich interesów życiowych nadal znajduje się w Polsce. Mogą oni odliczyć od podatku koszty związane z prowadzeniem podwójnego gospodarstwa domowego oraz ubiegać się o zwrot wydatków ponoszonych na codzienne dojazdy do pracy z miejsca zamieszkania.

Szanse kierowców na uzyskanie dodatkowych ulg przy rocznym rozliczeniu podatku w Niemczech, zwiększa gromadzenie przez nich dokumentów, potwierdzających ponoszenie określonych kosztów. Będą to w szczególności: rachunki za noclegi, służbowe rozmowy telefoniczne, opłaty za miejsca parkingowe czy umowy najmu mieszkania. Kierowcy nocujący w kokpicie pojazdu, mogą z kolei odliczyć m.in. koszty związane z zakupem środków czystości do sprzątania kabiny samochodu.

Za ile lat można rozliczyć podatek?

Podobnie jak w przypadku osób w innych zawodach, również rozliczenie podatku dla kierowców w Niemczech możliwe jest do 4 lat wstecz.

Z uwagi na fakt, iż rozliczenie podatku w Niemczechwymaga wiedzy i przestrzegania terminów, najlepiej skorzystanie z usług biura  zajmującego się pomocą z tamtejszym fiskusem. To najlepszy sposób na wyeliminowanie błędów i pomyłek po stronie podatnika.

Podsumowanie

Zlecając rozliczenie podatku z Niemiec wyspecjalizowanej firmie, nie musisz obawiać się o to, że ominą Cię ulgi. Specjaliści biegli w niemieckich przepisach podatkowych zaproponują Ci najkorzystniejszą opcję ubiegania się o należny zwrot. Jako biuro od lat obsługujące polskich podatników w zakresie rozliczeń z niemieckim urzędem skarbowym, oferujemy swoją pomoc. Rozliczanie podatku dla kierowców pracujących w Niemczech to jedna z tych usług, które wykonujemy najczęściej.