26 czerwiec

Klasy podatkowe w Niemczech – co musisz wiedzieć?

Jedną z kluczowych różnic pomiędzy polskim a niemieckim systemem skarbowym jest rozbudowana struktura klas podatkowych u naszych zachodnich sąsiadów. W Polsce wyróżniamy tylko 3 progi podatkowe, natomiast  klasy podatkowe w Niemczech dzielimy na 6 pozycji.

Różnice pomiędzy klasami podatkowymi w Niemczech

Darmowy kalkulator zwrotu podatku z Niemiec

Poszczególne klasy fiskalne u naszych zachodnich sąsiadów różnią się m.in. kwotą wolną od podatku. W zależności od tego, do jakiej kategorii przynależy podatnik, zmienia się wysokość miesięcznego dochodu wolnego od opodatkowania. Szczegółowe informacje na temat każdej klasy podatkowej w Niemczech znajdziesz w poniższej tabeli.

Klasa podatkowa Miesięczna kwota dochodu wolna od podatku Kto może należeć
I 983 EUR
 • osoby niezamężne i rozwiedzione,
 • osoby w separacji,
 • osoby w związku małżeńskim, których małżonek przebywa poza terenem UE,
 • wdowy lub wdowcy powyżej 2 lat od śmierci małżonka.
II 1178 EUR
 • podatnicy samotnie wychowujący dzieci, pobierający na nie zasiłek rodzinny.
III 1862 EUR
 • osoby zamężne, których małżonek przebywa na terenie UE,
 • osoby zamężne, jeśli ich partner jest bezrobotny lub nie należy do V klasy podatkowej,
 • wdowy i wdowcy rok po śmierci współmałżonka.
IV 983 EUR
 • osoby w związku małżeńskim mieszkające razem, o ile jeden z małżonków należy do klasy IV.
V 104 EUR
 • podatnicy, których małżonek należy do III klasy podatkowej.
VI Brak kwoty wolnej od podatku
 • osoby samotne i w małżeństwie, mające 2 prace lub więcej (brak kwoty wolnej dotyczy wówczas 2-giej pracy),
 • osoby niezarejestrowane w urzędzie lub z niezgodnościami danych.

Klasy podatkowe w Niemczech, a rozliczenie z małżonkiem żyjącym w Polsce

Częstą sytuacją jest ta, w której jeden z małżonków pracuje za zachodnią granicą i tam odprowadza podatek, natomiast drugi żyje i rozlicza się w Polsce. W takim przypadku, jeśli minimum 90% łącznych dochodów pary podlega niemieckiemu opodatkowaniu, istnieje możliwość uzyskania III kategorii z najwyższą miesięczną kwotą wolną od podatku (1862 EUR). Szczególnym wypadkiem, w którym możliwe jest osiągnięcie III klasy podatkowej bez kryterium 90% dochodu opodatkowanego w Niemczech, jest sytuacja, w której jeden ze współmałżonków zarabia rocznie mniej niż 16708 EUR. W obu tych okolicznościach niezbędne jest dostarczenie do niemieckiego urzędu skarbowego zaświadczenia o dochodach osiąganych przez małżonka pracującego w Polsce.

Jak wynika z powyższych zapisów, najkorzystniejsze będzie wspólne rozliczenie w Niemczech, jeśli małżonek pozostający w Polsce zarabia mniej niż osoba zatrudniona u naszych sąsiadów.

Zwrot podatku z Niemiec – zaufaj specjalistom

O zwrot podatku z Niemiec może ubiegać się każda osoba, która w ciągu ostatnich 4 lat była legalnie zatrudniona w jednej z zarejestrowanej na terenie tego kraju firm. Biorąc pod uwagę skomplikowany podział klas podatkowych, ale także pozostałe aspekty tamtejszego systemu fiskalnego (rozliczenia ograniczone i nieograniczone, konieczność przestrzegania terminów, prawa do korzystania z ulg itp.) rozliczenie podatkowe warto powierzyć ekspertom.

Zlecając przygotowanie zeznania pracownikom biura rachunkowego, zyskujesz czas i pewność, że wszystkie dokumenty zostaną sporządzone poprawnie. To z kolei zapewni Ci szybszy zwrot podatku od naszych sąsiadów, bez konieczności składania uzupełnień i korekt. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług – służymy fachową pomocą oraz doradztwem w wyborze optymalnej strategii. W sposób kompleksowy i profesjonalny przygotujemy Twoje roczne zeznanie, umożliwiając otrzymanie zwrotu niemieckiego podatku szybko i bezproblemowo.

Facebook REGELD