23 kwiecień

Rozliczenie podatku z Niemiec – czy jest obowiązkowe?

Podatek z Niemiec

Pracowałeś w ubiegłym roku w Niemczech lub uzyskiwałeś w kraju naszych zachodnich sąsiadów dochody z innych źródeł, ale nie jesteś pewny, czy dotyczy Cię obowiązek rozliczenia podatku z Niemiec? Przepisy dokładnie regulują, kiedy złożenie deklaracji (die Steuererklärung) jest konieczne. Przeczytaj nasz poradnik i uniknij nieprzyjemności oraz kar naliczanych z tytułu niedopełnienia formalności. Zapraszamy do lektury!

Kto ma obowiązek rozliczenia podatku z Niemiec?

Darmowa kalkulacja zwrotu podatku z Niemiec- kalkulator

Nie każda osoba zatrudniona w Niemczech, uzyskująca tam dochód i odprowadzająca podatki ma obowiązek rozliczyć się z miejscowym Urzędem Skarbowym. Przepisy administracyjne w kraju za Odrą są bardzo przejrzyste i w klarowny sposób definiują osoby, które muszą złożyć die Steuererklärung.

Obowiązkowo musisz dostarczyć rozliczenie podatku z Niemiec, gdy:

  • jesteś podatnikiem z przyznaną trzecią lub szóstką klasą podatkową,
  • pobierasz niemiecką emeryturę lub rentę wyższą niż 1500 euro,
  • został Ci nadany niemiecki numer identyfikacji podatkowej (Steuernummer),
  • prowadzisz działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie kraju naszych zachodnich sąsiadów,
  • otrzymujesz dochód nieopodatkowany przekraczający 410 euro miesięcznie,
  • pobierasz niemieckie świadczenia powyżej 410 euro miesięcznie i równocześnie masz status bezrobotnego.

Wezwanie z Finanzamtu

Warto wiedzieć, że czasami Finanzamt może wysłać Ci wezwanie do rozliczenia podatku z Niemiec, mimo że nie należysz do żadnej z powyższych grup. Zgodnie z miejscowymi przepisami, jesteś wtedy zobligowany złożyć deklarację w wymaganym terminie. Gdy nie zastosujesz się do wezwania, niemiecki odpowiednik Urzędu Skarbowego najczęściej przesyła przypomnienie na domowy adres pocztowy. Znajduje się w nim wyznaczona data złożenia wymaganych dokumentów. Niedopełnienie obowiązku może Ci grozić wezwaniem do odpowiedzialności karno-skarbowej. Grzywna za brak rozliczenia podatku w Niemczech waha się od 100 do nawet 500 euro.

Ograniczone rozliczenie podatku z Niemiec

Gdy na terenie Niemiec pracowałeś legalnie nie więcej niż 183 dni w roku, obowiązuje Cię ograniczone rozliczenie podatkowe (beschraenkte Steuerpflicht). Suma Twoich dodatkowych przychodów nie może przekraczać również 90% dochodów ogólnych. Ten sposób jest mniej korzystny niż nieograniczony. Nie będziesz mógł bowiem skorzystać z obowiązujących ulg, dlatego kwoty zwrotu nadpłaconego podatku będą niższe. Pamiętaj również, że beschraenkte Steuerpflicht nie pozwala na wspólne rozliczenie ze współmałżonkiem i obniżenie w ten sposób należności wobec Finanzamtu.

Nieograniczone rozliczenie podatku z Niemiec

Jeżeli w Niemczech pracowałeś legalnie ponad 183 dni, obowiązuje Cię nieograniczone rozliczenie podatkowe (unbeschraenkte Steuerpflicht). Ta forma zdecydowanie jest korzystniejsza. Będziesz mógł rozliczyć się z małżonkiem oraz skorzystać z wielu obowiązujących ulg. Możesz odliczyć koszty związane z dojazdami do pracy, utrzymaniem (np. wynajmem mieszkania), służbowymi delegacjami oraz zakupem odzieży roboczej czy innych przedmiotów potrzebnych do wykonywania zawodowych obowiązków. Pamiętaj jednak, aby zbierać paragony, faktury i inne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki.

Co z kwotą wolną od podatku?

W 2019 roku kwota wolna od podatku w Niemczech wynosiła 18 816 euro dla małżonków oraz 9 408 euro dla jednej osoby. Przy dochodach do 8 354 euro obowiązuje stawka podatkowa 14%. Kolejny próg (42%) pojawia się przy kwocie 52 882 euro rocznie, a 45% powyżej 250 731 euro.

Rozliczenie podatku z Niemiec – wiele możesz zyskać!

Pamiętaj, że nawet gdy nie należysz do grupy, która ma ustawowy obowiązek rozliczenia podatku z Niemiec, złożenie stosownej deklaracji okaże się dla Ciebie korzystne. Często osoby, które pracowały za Odrą jedynie przez krótki czas i uzyskały z tego tytułu niewysokie dochody, rezygnują z dopełniania formalności. Niejednokrotnie to właśnie one mogą jednak najwięcej zyskać. Gdy nie przekroczą obowiązującej kwoty wolnej od podatku, otrzymają bowiem zwrot całości zaliczek nadpłaconych przez pracodawcę.

Nie wiesz, jak zgromadzić potrzebne dokumenty, dokonać rozliczenia i przesłać je do właściwego Finanzamtu? Skorzystaj z pomocy profesjonalistów. Z ich wsparciem bez problemu dopełnisz wszelkich formalności. Pamiętaj też, że wszystkich procedur możesz dokonać online!

Facebook Rozliczenie podatku z Niemiec Regeld