26 marzec

Do kiedy w Niemczech należy złożyć deklarację podatkową?

Podatek z Niemiec termin rozliczenia

Osoby osiągające dochody z pracy lub działalności gospodarczej za naszą zachodnią granicą, zobligowane są do uregulowania zobowiązań w tamtejszym fiskusie. Jeśli chcesz wiedzieć, jaki jest termin  aby złożyć rozliczenie podatku z Niemiec i kto przede wszystkim jest do tego zobowiązany, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie. Podatek z Niemiec termin rozliczenia, ważne kwestie.

Kto ma obowiązek rozliczyć się z fiskusem?

Kalkulator zwrotu podatku z Niemiec.

System podatkowy za Odrą działa na podobnych zasadach jak w Polsce. Jednym z jego najważniejszych elementów jest złożenie rocznego zeznania, w celu ustalenia wysokości zwrotu nadpłaconej sumy lub kwoty należnej fiskusowi w przypadku gdy budżet państwa zasilony został zbyt niską stawką. Obowiązek rozliczenia się z niemieckim urzędem skarbowym (Finanzamt) mają osoby, które:

  • w poprzednim roku legalnie pracowały w Niemczech, osiągając dochód na osobę powyżej 8652 euro,
  • prowadzą własną działalność gospodarczą na terenie tego kraju,
  • w trakcie roku podatkowego miały więcej niż jednego pracodawcę (każdy pracodawca wystawia Lohnsteuerbescheinigung – informację o dochodach uzyskanych przez pracownika),
  • pracując, pobierają również świadczenia socjalne,
  • otrzymują emeryturę wyższą niż 1500 euro miesięcznie,
  • mają dzieci i żyją w nieformalnych związkach.

Poza tym, do rozliczenia podatkowego niemiecki urząd skarbowy może wezwać także osoby, które nie są do tego zobowiązane na mocy ustawy zgodnie z terminem rozliczenia.

Dobrowolne rozliczenie, podatek z Niemiec.

Przepisy w kraju naszych zachodnich sąsiadów przewidują również możliwość dobrowolnego złożenia zeznania, nawet jeśli dana osoba nie ma takiego obowiązku. Może to być jednak opłacalne – np. w sytuacji, gdy w ramach legalnej pracy ponosi się wysokie koszty dojazdów i utrzymania, czy w przypadku osób poddających się leczeniu w Niemczech i ponoszących z tego tytułu wydatki, np. na zakup leków, okularów czy innych wyrobów medycznych.

Podatek z Niemiec termin rozliczenia

Jednym z najczęściej zadawanych pytań przez osoby brzmi: ,,do kiedy trzeba rozliczyć podatek z Niemiec?”. Termin rozliczania podatku z niemieckim fiskusem upływa 31 lipca roku. Zeznanie może obejmować ostatnie 4 lata. Oznacza to, że do 31.07.2020 osoba chcąca uzyskać zwrot podatku z Niemiec może złożyć PIT za okres 2016-2019.

Gdzie należy przesłać dokumenty?

Bardzo ważnym aspektem rozliczania się z fiskusem jest poprawne zaadresowanie deklaracji podatkowej do właściwego Finanzamtu.

Chcąc złożyć rozliczenie podatku z Niemiec, należy bezwzględnie przestrzegać przywołanego powyżej terminu. Złożenie deklaracji po 31 lipca grozi karą grzywny. Jeśli podatnik zobligowany jest do przesłania niemieckiego PIT-u, w momencie niedotrzymania terminu powinien spodziewać się pisma, w którym fiskus wezwie go do dopełnienia tego obowiązku w ustalonym czasie.

Jak długo czeka się na decyzję organu podatko wego?

Osoby liczące na zwrot podatku z Niemiec interesuje również czas oczekiwania na decyzję organu fiskalnego. Można się jej spodziewać zwykle po upływie 2-6 miesięcy od złożenia zeznania.

Poprawnie sporządzona deklaracja wraz z kompletem niezbędnych załączników, to znaczne ułatwienie dla urzędu. Sprawna weryfikacja szybko złożonego zeznania zwiększa prawdopodobieństwo wcześniejszego otrzymania należnego zwrotu pieniędzy. Jeśli nie wiesz, jak samodzielnie rozliczyć niemiecki podatek, najlepiej skorzystaj z pomocy doświadczonego doradcy.

FACEBOOK REGELD