27 wrzesień

Jaka jest kwota wolna od podatku w Niemczech?

Progi podatkowe w Niemczech

Pracowałeś legalnie za zachodnią granicą kraju? Jeżeli tak, to zapłaciłeś tam podatek, a właściwie odprowadziłeś zaliczkę na niego. Ta była bieżąco naliczana od całości wynagrodzenia, jakie uzyskiwałeś. W związku z tym najprawdopodobniej przysługuje Ci zwrot podatku z Niemiec. Jeżeli Twój dochód nie przekroczył tzw. wolnej kwoty, możesz liczyć na odzyskanie całej nadpłaty. Ile wynosi ta wartość? Jest ona uzależniona od kilku czynników. Sprawdźmy zatem, jak zostały ustalone progi podatkowe w Niemczech, komu przysługują i jak będą kształtowały się one w przyszłym roku.

Zwrot podatku z Niemiec-Kalkulator

Niemieckie zeznanie podatkowe. Kwota wolna

Wśród osób, które zarobkowały za Odrą, pojawia się dość liczna grupa, w której panuje przekonanie, że o odzyskanie podatku z Niemiec nie warto zabiegać. Dotyczy to szczególnie tych, którzy spędzili tam niewiele czasu. Tymczasem to właśnie oni mogą zanotować największe korzyści. Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że ich dochód nie przekroczył wartości, która jest zwolniona z opodatkowania. W takiej sytuacji zostanie zwrócona cała nadpłata, a ta może być naprawdę wysoka.
Kwota wolna od podatku w Niemczech regularnie wzrasta. Obecnie jej wymiar zależny jest od statusu. Na większą ulgę w stosunku do osób samotnych mogą liczyć małżonkowie. W 2019 r. jest to wartość 18.336 euro. Ci, którzy pracowali w 2018 r., mieli zwolniony z opodatkowania dochód nieprzekraczający progu 18.000 euro. W przypadku singli w 2018 r. podatek niemiecki nie obowiązywał w przypadku zarobków nie większych niż 9.000 euro. W roku bieżącym wartość ta zwiększyła się do 9.168 euro.
Już wiadomo, że w przyszłym roku kwota wolna będzie jeszcze wyższa. Małżonkowie będą zwolnieni z opodatkowania dochodu w wysokości 18.816 euro, a osoby żyjące samotnie 9.408 euro. Żeby uzyskać zwrot podatku z Niemiec, należy dopełnić wielu formalności. Nie musisz jednak się martwić, jeśli nie czujesz się komfortowo na polu składania finansowych zeznań. Wszystkie obowiązki pomagają dopełnić profesjonalne biura prowadzące rozliczenie z Niemiec w Polsce.

Ulgi dodatkowe

Obowiązujące za Odrą prawo skarbowe przewiduje także dodatkowe ulgi. Rodzice, którzy płacą niemieckie podatki, mogą skorzystać również z kwoty zwolnionej z obowiązku opodatkowania z tytułu posiadania dzieci. Obecnie wynosi ona 4.980 euro, a w minionym roku była to wartość 4.788 euro.
W 2019 pojawiła się także kolejna istotna zmiana, którą pozytywnie odczują pracownicy. Chodzi o zwolnienie z podatku dotyczącego kwoty przeznaczonej na bilety sponsorowane przez pracodawców, które umożliwiają podróżowanie komunikacją miejską. Wcześniej każdy, kto otrzymywał takie wsparcie ze swojego zakładu, musiał odprowadzić część należności do fiskusa z tytułu poczynionych oszczędności dzięki firmowemu dofinansowaniu. Rozliczenie pita niemieckiego za bieżący rok przyniesie zatem dużo oszczędności. Progi podatkowe w Niemczech nie muszą być takie straszne.

Terminy składania zeznania

Warto dobrze zapoznać się do kiedy należy rozliczyć podatek z Niemiec. Niedotrzymanie terminu może spotkać się z nałożoną karą. Ci, którzy pracowali w 2018 roku, powinni ten proces mieć już za sobą. Prawo nakładało bowiem obowiązek złożenia zeznania do końca lipca 2019 r. Wyjątkiem są osoby, które swoje sprawy finansowe powierzyły doradcom. Korzystanie z takiej formy pomocy wydłuża datę końcową do 28.02.2020. Podobnie sytuacja będzie wyglądała w przyszłym roku. Rozliczenie dochodów z 2019 r. trzeba będzie zamknąć do 31.07.2020 lub 28.02.2021 w przypadku pracowników korzystających z obsługi biur rachunkowych.
Niezastosowanie się do wyznaczonych terminów najpewniej poskutkuje konsekwencjami pieniężnymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami może to być 25 euro naliczane za każdy miesiąc zwłoki.

Podsumowanie

Uzyskałeś dochód za zachodnią granicą kraju? Szukasz informacji jakie są progi podatkowe w Niemczech? Skontaktuj się z profesjonalnym podmiotem, który prowadzi rozliczenie z niemieckim urzędem skarbowym. Znacznie zwiększy to Twoją szansę na uzyskanie zwrotu podatku w możliwie najwyższym wymiarze. Specjaliści uwzględnią wszystkie przysługujące ulgi. Możesz na to liczyć, nawet jeśli Twój pobyt był krótki i wygenerowałeś niewielki dochód. W takiej sytuacji odzyskasz całość nadpłaconej zaliczki dla fiskusa.

Facebook Podatek z Niemiec