22 Lipiec

O zwrot podatku z Niemiec może ubiegać się każda osoba, która jest lub była legalnie zatrudniona u naszych zachodnich sąsiadów i odprowadzała tam należne państwu daniny. Jeśli kwota przekazana niemieckiemu fiskusowi była wyższa, niż początkowo zakładał to urząd skarbowy, podatnikowi należy się zwrot nadpłaconych środków zgodnie ze złożoną deklaracją. Choć w przypadku poszczególnych branż ogólne…

26 Czerwiec

Jedną z kluczowych różnic pomiędzy polskim a niemieckim systemem skarbowym jest rozbudowana struktura klas fiskalnych u naszych zachodnich sąsiadów. Podczas gdy w Polsce wyróżniamy tylko 3 progi podatkowe, niemiecki fiskus ustalił ich aż 6. Rozbieżności pomiędzy klasami podatkowymi warto znać, ponieważ przynależność do poszczególnej kategorii ma bezpośredni wpływ na to, ile pieniędzy oddamy fiskusowi. Jeśli…

21 Maj

Jeśli pracujesz legalnie w Niemczech, Twoje miesięczne wynagrodzenie jest automatycznie pomniejszone o zaliczki na podatek dochodowy (Lohnsteuer). Jednak możesz odzyskać część pieniędzy, która trafiła do fiskusa, ponieważ urząd obliczając należną daninę, opiera się jedynie na szacunkach i nie uwzględnia dodatkowych wydatków oraz ulg przysługujących zatrudnionemu. Składając roczne zeznanie podatkowe (Steuererklärung), musisz zatem wykazać, że rzeczywiste…

23 Kwiecień

Pracowałeś w ubiegłym roku w Niemczech lub uzyskiwałeś w kraju naszych zachodnich sąsiadów dochody z innych źródeł, ale nie jesteś pewny, czy dotyczy Cię obowiązek rozliczenia podatków z miejscowym Urzędem Skarbowym (Finanzamt)? Przepisy dokładnie regulują, kiedy złożenie deklaracji (die Steuererklärung) jest konieczne. Przeczytaj nasz poradnik i uniknij nieprzyjemności oraz kar naliczanych z tytułu niedopełnienia formalności….

26 Marzec

Osoby osiągające dochody z pracy lub działalności gospodarczej za naszą zachodnią granicą, zobligowane są do uregulowania zobowiązań w tamtejszym fiskusie. Nawet w sytuacji, gdy rozliczenie podatkowe nie jest obowiązkowe, warto rozważyć skorzystanie z tej opcji, gdyż daje ona pewne ulgi i pozwala odzyskać należny zwrot. Jeśli chcesz wiedzieć, do kiedy należy złożyć rozliczenie podatku z…