Każda osoba, która była legalnie zatrudniona w Niemczech, a z jej zarobków potrącona była przez pracodawcę zaliczka na poczet podatku dochodowego, może ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec. Do tego typu nadpłat dochodzi najczęściej u osób zatrudnionych w Niemczech sezonowo i które nie przekroczyły progu kwoty wolnej od podatku. Warto więc zainteresować się możliwością odzyskania pieniędzy, które w innym wypadku przepadną, albo przez które możesz zostać wezwany do uiszczenia dodatkowych opłat. Wszystko zależy bowiem od zastosowania się do niemieckich przepisów i dotrzymania odpowiednich terminów dostarczenia dokumentów niemieckim urzędom skarbowym. Te stanowią klucz do uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku.

Złóż wniosek na czas!

To niezwykle ważne, bo bez wniosku złożonego we właściwej porze możesz nie doczekać się zwrotu należnych ci pieniędzy. Warto zaznaczyć, że rok podatkowy w Niemczech trwa w tym samym czasie co rok kalendarzowy, rozpoczynając się w styczniu, a kończąc wraz z ostatnim dniem grudnia. Do kiedy więc należy rozliczyć podatek? Ustawowy termin złożenia wniosku związanego z rozliczeniem Einkommensteuer, wypada na 31 maja danego roku, który występuje po rozliczanym okresie – jest to wiedza, którą posiadać powinna każda, bez wyjątku, osoba pracująca w Niemczech.

Jeżeli nie zdążysz z różnych przyczyn złożyć odpowiedniego wniosku do tego terminu, niemiecki urząd skarbowy Finanzamt może przesłać Ci pocztą upomnienie, wraz z wyznaczoną datą, do której powinieneś przystąpić do składania odpowiednich dokumentów. Warto wiedzieć, że w przypadku posiadania pełnomocnika podatkowego zyskujesz na to aż 4 lata.

Ważnym jest, by otrzymanego od Finanzamt pisma nie ignorować! Możesz wówczas być zobligowany do zapłacenia grzywny sięgającej nawet 500 euro, a to może nie być wszystko: w przypadku gdy podatnik nadal uchyla się przed złożeniem adekwatnych dokumentów, niemiecki urząd skarbowy może także oszacować, w oparciu o dotychczasowe zatrudnienie, podstawę do opodatkowania i odpowiedniej do niej kwoty podatku do zapłacenia. W takiej sytuacji nie otrzymasz zwrotu podatku. Jeśli nie odwołasz się od takiej decyzji w ciągu czterech tygodni, będziesz musiał zapłacić tak oszacowaną kwotę.

Termin uzyskania zwrotu

Drugim, nie mniej istotnym pytaniem, który wiąże się z takim działaniem jest to, do kiedy rozliczenie podatku z Niemiec będzie rozpatrywane? W tej kwestii Niemcy nie są jednak tak restrykcyjni jak w przypadku terminu złożenia dokumentów i nie posiadają wyznaczonego do tego przez prawo terminu. Ze względu na taki stan rzeczy, w którym nie istnieje żaden przepis regulujący czas na otrzymanie decyzji niemiecki urząd skarbowy nie zawsze przedstawia ją w tym samym czasie dla wszystkich.

Trzeba wykazać się tutaj odrobiną cierpliwości i zrozumienia tych szczególnych warunków – oczekiwanie takie wynosi bowiem od około 3 do 6 miesięcy. Warto dodać też, że czas oczekiwania należy naliczać dopiero od momentu złożenia wszystkich poprawnych dokumentów i ich przyjęcia.