24 Sierpień

Lohnsteuerkarte – co to jest?

Od wielu lat tysiące Polaków pracuje i szuka zatrudnienia u naszego zachodniego sąsiada. W Niemczech mogą liczyć na zadowalający zarobek, korzystne warunki socjalne, jak i wiele innych udogodnień. Jednak, jak w przypadku każdego zarobku, przychodzi w końcu czas rozliczenia się z urzędem skarbowym. W Niemczech obecnie większość procesu została zautomatyzowana. Mimo to, aby uzyskać zwrot podatku, trzeba złożyć odpowiednie dokumenty, w tym Lohnsteuerkarte. Co to jest i jak wygląda procedura starania się o zwrot należnych pieniędzy? Tego dowiesz się z poniższego artykułu – sprawdź!

Czym jest Lohnsteuerkarte?

Najprościej ujmując – to karta podatkowa, w której zawarte są dane dotyczące uzyskanych dochodów. W Lohnsteuerkarte znajdują się również informacje o klasie podatkowej pracownika, jak i wartość zapłaconych podatków. Dokument ten wystawia pracodawca.

Obecnie jednak nie ma obowiązku wydawania go fizycznie, co wynika z faktu, że od 2013 roku rozliczenie z niemieckim urzędem skarbowym (Finanzamt) odbywa się drogą internetową. Stosuje się do tego elektroniczną wersję Lohnsteuerkarte – Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale.

Co dokładnie znajduje się w Lohnsteuerkarte?

Oprócz informacji o uzyskanych dochodach niemiecka karta podatkowa zawiera także inne dane podatnika, w tym:

  • datę urodzenia,
  • miejsce zamieszkania,
  • przynależność do konkretnego urzędu skarbowego,
  • ulgi na dzieci (wysokość zależy od liczby potomków),

i wiele innych informacji, potrzebnych do prawidłowego rozliczenia się z fiskusem.

Klasy podatkowe

Bardzo ważna jest też klasa podatnika (Steuerklasse). To m.in. od niej zależy wysokość zwrotu. Obecnie istnieje 6 klas:

  1. Dotycząca osób samotnych i małżonków mieszkających osobno (w tej klasie miesięczny dochód wolny od podatku wynosi 945 €),
  2. Obejmująca samotnych rodziców (w tym przypadku miesięczny dochód wolny od podatku to 1908 €),
  3. Dotycząca osób owdowiałych oraz małżonków, których partner wybrał klasę V albo pozostaje bez zatrudnienia (miesięczna kwota wolna od podatku wynosi 1788 €). Zaleca się przy tym, by klasę III zawsze wybierały osoby zarabiające więcej niż partner. Dzięki temu kwota odprowadzana do Finanzamt będzie możliwie najniższa. Jeśli małżonek osoby z klasy III ma dużo niższe dochody, automatycznie kwalifikuje się do V klasy podatkowej,
  4. Obejmuje osoby, których małżonkowie także wybrali IV klasę (wysokość miesięcznego dochodu wolnego od opodatkowania to 945 €). Przeznaczona jest dla osób z zarobkami utrzymującymi się na podobnym poziomie,
  5. Kwalifikują się do niej osoby będące małżonkami, których partnerzy wybrali III klasę podatkową (dochód wolny od podatku plasuje się na poziomie 105 €),
  6. Dotyczy ona osób samotnych, jak i małżonków mających więcej niż jedno zatrudnienie. Odnosi się ona do drugiej wykonywanej pracy (wysokość dochodu wolnego od podatku to 0 €).

Jak wygląda rozliczenie podatku w Niemczech?

Zasadniczo wyróżnia się dwa rodzaje rozliczeń podatkowych. Pierwsze to ograniczone i dotyczy ono osób, które pracowały legalnie w Niemczech mniej niż pół roku (do 183 dni). Pewną niedogodność stanowi fakt, że suma uzyskanych, opodatkowanych przychodów dla jednej osoby nie może być wyższa od 90% dochodów ogólnych. Podatnik nie ma prawa też do żadnych ulg i nie ma możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem. Tym samym ta forma rozliczenia jest mniej korzystna, gdyż kwota zwrotu będzie zdecydowanie niższa.

Rozliczenie nieograniczone zaś dotyczy osób pracujących legalnie w Niemczech dłużej niż 183 dni. W tym przypadku na podatnika otwierają się liczne ulgi podatkowe, dotyczące m.in. kosztu utrzymania oraz regularnych dojazdów do pracy. Warto pamiętać o zbieraniu faktur i paragonów, gdyż stanowią one ewidencje kosztów utrzymania. Można również rozliczać się z małżonkiem.

Przede wszystkim, by uzyskać upragniony zwrot, trzeba przedłożyć wszystkie potrzebne dokumenty, a wśród nich omawianą w tym artykule Lohnsteuerkarte lub zaświadczenie o podatku dochodowym – Lohnsteuerbescheinigung. Ewentualnie, jeśli i tego dokumentu brakuje, niemiecki urząd skarbowy przyjmie odcinek z wypłaty za ostatni miesiąc pracy w konkretnym roku podatkowy (tzw. Abrechnung). Konieczne będzie też zaświadczenie UE/EOG, zawierające informacje o uzyskanych dochodach w Polsce. Wymaga się na nim stosownej pieczątki polskiego urzędu skarbowego.

Podsumowanie

Jeśli nie wiesz, jak się za to wszystko zabrać – zawsze możesz skorzystać z pomocy specjalistów. Będzie ona nieoceniona w przypadku gdy np. nie znasz języka niemieckiego. Zgłaszając się do nas, otrzymasz profesjonalne wsparcie w staraniach o zwrot podatku za pracę w Niemczech. Nawet jeśli nie masz Lohnsteuerkarte, podejmiemy konkretne działania, byś odzyskał należne Ci pieniądze w możliwie krótkim czasie.